Tu jesteś: Strona główna Rodo

Rodo

KOMUNIKAT DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW

 

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Faustmann Sp. z o.o. S.k. zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Spółka dysponuje, że:

 

1) Faustmann Sp. z o.o. S.k. - siedziba: 62-100 Wągrowiec, ul. Taszarowo 21 jest Administratorem Danych Osobowych, w których posiadanie Spółka weszła wskutek zawieranych z Państwem umów i czynności przedumownych, utrzymywaniem korespondencji, merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb i reklamacji.

 

2) Państwa dane osobowe, o których mowa wyżej, były, są i będą przetwarzane przez Faustmann Sp. z o.o. S.k., jako Administratora Danych, wyłącznie w celach określonych przepisami prawa cywilnego oraz gospodarczego.

 

3) Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez Faustmann Sp. z o.o. S.k. dotyczących Państwa danych oparte są na wyżej wskazanych przepisach prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na niezbędności wykonania umów zawieranych ze Spółką (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W wymagających tego przypadkach Spółka ubiegała będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Faustmann Sp. z o.o. S.k. deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzać będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą:

 • wykorzystywanie monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w określonych obiektach znajdujących się na terenach należących do Spółki,
 • marketing usług własnych oraz promowanie działalności Spółki i nowych inicjatyw wśród klientów związanych z nią umowami,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

 

4) Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez FAUSTMANN Sp. z o.o. S.k., w tym profilowaniu.

 

5) Osobom, których dane Spółka przetwarza przysługują prawa:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) danych,
 • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
 • do ograniczenia przetwarzania danych,
 • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

6) Spółka przechowywała będzie Państwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach prawa gospodarczego, niemniej nie dłużej niż 10 lat od ostatniej operacji dokonanej na dotyczących Państwa danych zawartych w zasobach informacyjnych Spółki. W odniesieniu do osób, które wyraziły Spółce Faustmann Sp. z o.o. zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych będą one przechowywane przez nas do chwili odwołania przedmiotowej zgody.

Zgodę odwołać można:

telefonicznie: 67 262 06 42,

drogą elektroniczną: biuro@faustmann.net.pl lub osobiście w siedzibie Spółki - po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania).

 

7) Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom związanym z Faustmann Sp. z o.o. S.k. umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne, biura obsługi rachunkowo-podatkowej, podmioty kapitałowo i organizacyjnie związane ze Spółką, tj. Faustmann Sp. z o.o. - siedziba: 62-100 Wągrowiec, ul. Taszarowo 21 oraz P.H.U. Michał Faustmann - siedziba: 62-100 Wągrowiec, ul. Janowiecka 94.

8) Spółka, jako Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać Państwa danych

 • osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 •  

9) W sprawach dotyczących spraw związanych z przetwarzaniem przez Spółkę Państwa danych osobowych prosimy o skontaktowanie się:

 • korespondencyjnie – przesyłając stosowne oświadczenie na adres: Faustmann Sp. z o.o. S.k. - siedziba: 62-100 Wągrowiec, ul. Taszarowo 21,
 • drogą elektroniczną - przesyłając stosowne oświadczenie na adres e-mail: biuro@faustmann.net.pl
 • osobiście – w siedzibie naszej Spółki.

Kontakt z nami

telefon kontaktowy:

(67) 262 06 42

napisz do nas e-mail:

biuro@faustmann.net.pl

Nasza oferta

FAUSTMANN SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA jest firmą kontynuującą tradycje rodzinne w produkcji kotłów C.O...
FAUSTMANN LOGO Strona główna O nas Oferta Rodo Galeria Certyfikaty Nowości Kontakt
FAUSTMANN Producent Kotłów kotły na miał, kotły miałowe, kotły opalane miałem, usługi spawalnicze, toczenie, frezowanie, usługi cięcia i gięcia blach, sprzedaż stali hurt i detal, sprzedaż gazów technicznych, produkcja brykietu z trocin Poznań, Wągrowiec, wielkopolska.
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych
Polityka Prywatności